Velkommen

Velkommen til Stiftelsen Gammel Klosters hjemmeside 

Fra 1. maj 2017 stiger indmeldelsesgebyret for ventelisten til kr. 300,00Kontaktoplysninger og åbningstider
Udvidelse af telefontiden mellem kl. 08.00 – 10.00 har nu været forsøgt i 3 måneder. Ejendommens
inspektør har ført statistik over indgående kald i perioden og vi kan heraf konkludere, at behovet for
2 timers telefontid ikke gør sig gældende. Vi har i samarbejde med beboerrepræsentationen besluttet,
at telefontiden pr. 1. maj 2017 vil være mellem kl. 09.00 – 10.00.
Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at I herudover altid er velkomne til at kontakte
undertegnede, såfremt I ikke kan få kontakt til medarbejderne på ejendommen.
Følgende ses kontaktoplysninger samt åbningstider gældende pr. 1. maj 2017.

Ejendomskontoret
Telefontid mandag til fredag i tidsrummet 09.00 – 10.00 på telefon 39 29 50 66.
Personlig henvendelse på Lersø Parkallé 28 U mandag til fredag i tidsrummet 12.00 – 13.00.
Bemærk! En henvendelse på ejendomskontoret kan have personlig karakter, hvilket vi ønsker at
respektere. Der er derfor placeret stole i opgangen foran ejendomskontoret og beder jer venligst om
at vente udenfor indtil det bliver ens tur. Der er endvidere placeret et skilt på døren, således at man
kan se om der er optaget eller man kan gå ind.

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
Undertegnede kan kontaktes på telefon 33 76 47 11 mandag til fredag i tidsrummet 09.00 – 15.00.
Personlig henvendelse på Store Kongensgade 24 B mandag til fredag i tidsrummet 09.00 – 15.00.
Undertegnede er endvidere at træffe på ejendomskontoret hver tirsdag i tidsrummet 12.00 – 13.00.
Har I spørgsmål til nærværende skrivelse er I naturligvis velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
Ejendomsadministrator Mette Spur Behrens

 Ventelisten for Ægtepar

(2 – 2½ - 3 – 3½ værelses lejligheder)

Er lukket på ubestemt tid
 
Med venlig hilsen

Ejendomskontoret
 

  

https://www.facebook.com/GammelKloster